Warsztaty z zakresu profesjonalnej obsługi klientów w urzędzie

Forma: wykład/ćwiczenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy przydatnej w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
związanych z obsługą klienta, przy użyciu efektywnej komunikacji z zachowaniem zasad dobrego
wychowania oraz radzenia sobie z własnymi emocjami.

Grupa docelowa

Szkoleniem objęte są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę klientów w urzędach
administracji publicznej, które chciałaby się dowiedzieć jak radzić sobie w trudnych sytuacjach lub z
konfliktowymi klientami.

Program

Moduł I– Standardy obsługi
Moduł II –Różnice indywidualne w komunikacji z klientem
Moduł III –Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej Cz. 1
Moduł IV – Wywieranie wpływu i radzenie sobie w sytuacjach trudnych
Moduł IV – Uchylanie zastrzeżeń
Moduł V – Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej Cz. 2

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni – ( 2 noclegi)
Cena: 800,00 PLN + VAT